Thursday, December 3, 2015

Ken je geschiedenis!


Ik ben geboren en getogen in Amsterdam, maar heb sinds kleins af aan al een interesse getoond in de cultuur van mijn ouders, beiden geboren te Paramaribo, Suriname. Ook al weet ik tot de dag van vandaag niet precies de etnische samenstelling van mijn DNA, heb ik mij altijd wel geïdentificeerd als een persoon van Surinaamse afkomst. De geschiedenis van Suriname, en met name het hoofdstuk slavernij, hebben altijd hoog op mijn prioriteitenlijst van interesses gestaan.

Als klein kind zeurde ik al over het gebrek aan informatie over de slavernij in mijn schoolboeken, en het was dan ook een fervente hobby van mij om de lokale bieb uit te kammen op zoek naar informatie hierover. Ik heb ‘De hut van oom Tom’ meerdere malen uitgelezen, en sloot mijn basisschool periode af met een werkstuk over Suriname.

Then life happened en besloot ik economie en business te studeren (ook al heb ik tot de dag van vandaag altijd willen graduaten in race studies). Echter, tijdens mijn Bachelor studie aan een liberal arts universiteit heb ik wat speelruimte gekregen om te proberen Suriname op de academische map te spelden. Vandaag wil ik wat van mijn werk met jullie delen.


Twee van de vijf papers die ik heb geschreven weerspiegelen een klaarblijkelijke fascinatie met Suriname's huidige president Desi Bouterse...

Will the Sovereignty of Bouterse improve Suriname’s International Position in the Short Term?

Voor een vak genaamd International Relations had ik als opdracht een onderzoekspaper te schrijven over een politiek gerelateerd onderwerp (aka internationale betrekkingen). In deze periode was heel Nederland in rep en roer, omdat hun aardsvijand Bouterse als president was verkozen van Suriname. Nu ben ik zelf van mening dat Nederland's houding tegenover hem in de categorie 'de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet' kan worden geplaatst. Niet eens zozeer de coup d'etat van 1980 (waarin Nederland gewoon rustig een grote rol in heeft gespeeld), maar vooral zijn betrokkenheid bij drugshandel is waar Suriname's voormalig kolonist zich vooral op concentreert. Nou, mooi onderwerp toch? Lees hieronder een stukje mee uit mijn paper...

"Drug trafficking in Suriname has become a huge problem over the years, which is still to be solved. Due to its location, the country is particular fit as a place for drug smuggling from the South-American continent to others. Despite of many agreements the Surinamese government has signed on, the trafficking of particularly cocaine is not under control yet. It is possible for the situation to improve with the just chosen president Desi Bouterse, would he implement a different policy. Therefore, this paper will examine the drug trafficking situation in Suriname over the past years, provide background information on the new president, and elaborate on future expectations for the drug problems in Suriname".

Bouterse's Failure and Success in His Rebel-to-Party Transformation Process

Nee, ik was niet klaar met Bouta. Kom op, je kan niet ontkennen dat die man en zijn geschiedenis fascinerend zijn. In mijn final paper voor het vak Violence and Conflict kwam weer eens het nieuws omtrent de verkozen president aan bod. Om specifieker te zijn, voor deze paper heb ik een aantal theorieën over rebel-to-party transformation toegepast op de evolutie van Bouterse en zijn Nationaal Democratische Partij (NDP). Met name, hoe hij erin is geslaagd om zich van gevreesde en uitgespuugde dictator omhoog heeft weten te werken naar president verkozen door het volk. Best interessant, al zeg ik het zelf. Helaas heb ik dit werk momenteel niet bij de hand om met jullie te delen. 

Collective Identity Formation in Colonal Suriname

Voor een beetje variatie in deze Surinaamse keuken echter, ging mijn eerste paper voor Violence and Conflict niet over de president (onee my bad, 's werelds grootste drugssmokkelaar waar Escobar niks bij is, toch Nederland?). Naast slavernij en Bouta is er namelijk nog een onderwerp omtrent Suriname dat altijd mijn aandacht heeft getrokken; haar periode als kolonie. Ik had tijdens mijn colleges geleerd over het onderwerp collective identity formation en besloot deze toe te passen op Suriname's situatie tijdens deze periode. Nu weet ik dat 'Zwarte dinsdag' hoogstwaarschijnlijk geen belletje bij jullie doet rinkelen, correct me if I'm wrong. Deze historische dag voor Surinamers, waarop de bevolking rebelleerde tegen de Nederlandse overheid met als gevolg politiegeweld, verdient geen Wikipedia pagina. En toch ben ik erin geslaagd een paper van bijna 2000 woorden toe te wijden aan dit onderwerp!

"This paper will examine the process of identity formation in the former Dutch colony Suriname and its relation to a rebellion against Dutch governance that took place on the 7th of February 1933, also known as Black Tuesday. On this day, unable to force people to leave, police shot 30 rioters, of which two died. The instigation of this rebellion was a reaction to the arrest of resistance leader Anton de Kom six days before. The reason for his arrest was de Kom‟s intention to protest against the Dutch Procurator General‟s decision to prohibit de Kom from giving public speeches, including on his father‟s courtyard, due to his communist related activities during his stay in the Netherlands. What is remarkable about the riot, is that de Kom was an advocate of non-violent resistance. Tenfelde (2004) writes that “in his struggle against injustice [he] always chose organization over violence” (¶1). He kindly declined an offer by the Marrons to use their guns during resistance, and he advised Javanese contract laborers not to flee, but continue working under marginal conditions, because they had signed a contract to work when they came to Suriname (RVU). Thus, despite of his personal beliefs, resistance leader de Kom had created a collective identity for rebels who clearly had a different mindset as how to be successful in resistance. It is to question, however, what this collective identity was based on. Whether it was a case of ethnicity or simply a division of classes will be explored in this paper. We can thus pose the question: What role did ethnicity play in the formation of a collective identity in Suriname during the conflict on Black Tuesday?"

Brazilian Garimpeiros Migrating to Suriname: An Analysis of the Neo-Classical Economics Theory and Their Incentives to Migrate

Natuurlijk was Suriname dé perfecte casestudy voor mijn Migration, Integration and Diversity paper. Ik besloot mij te richten op de nieuwe Surinamers/meest recente stroom aan immigranten, aka de Brazilianen. Nu heb ik hun widespread aanwezigheid in Paramaribo zelf nog niet mogen observeren, gezien ik al langer dan een decade geen voet heb gezet in deze stad (schaam schaam), maar dat neemt niet weg dat zij de traditionele bevolkingssamenstelling (inmiddels) in grote mate hebben aangepast. Het is al algemeen bekend waarom Suriname bomvol Creolen, Javanen, Hindoestanen, en Chinezen zit. Maar Brazilianen? De buren? Ik wilde weten waarom...

"Suriname has experienced many migration waves, including citizens moving away from the country, but also in the opposite direction with people choosing it to be their destination. The former pertains to Surinamese citizens migrating to the country of its former colonizer, namely The Netherlands, after Suriname gained independence in 1975. The latter situation is often associated with the migration of contract laborers from India, Java and China after the abolition of slavery in 1863 (Hoogbergen & Kruijt, 2004, p. 7-8). Recently, however, another trend in migration has been taking place in the South-American country. For three decades already, Brazilian citizens have been migrating to the interior of Suriname on a large scale, and to a lesser extent also to its capital Paramaribo. This topic is not very prominent in English literature on migration studies. Hoogbergen and Kruijt (2004) claim that the reason for this is that “most current research on Suriname has always been published in Dutch” (p. 5). This makes the country one of the “least known in academic English literature” out of all the Caribbean countries (p. 5). Therefore, this paper will examine this trend in migration by reviewing a limited extent of previously written literature on this topic. Following a background overview on Brazilian migrants in Suriname, an analysis will be provided of the initiation of migration for this minority group, including a theoretical model on migration".

The Forgotten Freedom Fighters of Suriname: Resistance, Assimilation, and Colonial Identity in The Netherlands and Suriname in World War II

And last but not least, mijn Bachelor scriptie. Wanneer ik als kind op de basisschool en de middelbare school alweer eens onderwezen werd over de Tweede Wereldoorlog en gevallen slachtoffers, gonsde er altijd maar 1 gedachte door mijn hoofd:

"Ok, en what about de Surinamers".

What about them indeed? Het was een simpele 1+1=3 som om de connectie te maken tussen Suriname als kolonie en de oorlog. Het was niet meer dan logisch dat dit land ook wat ervan had meegemaakt. En ik wist wel zeker dat er al Surinamers waren die de oversteek hadden gemaakt naar het koude kikkerlandje. Maar wat er met hen gebeurde toen Hitler aan de macht kwam werd nooit notitie van gemaakt. Niemand kon mij er ooit antwoord op geven. Dus ik besloot maar om zelf op zoek te gaan naar antwoorden! En ik kwam erachter dat Surinamers niet alleen passief betrokken waren bij de oorlog, maar ook een grote rol hebben gespeeld in het Verzet. Ware helden! Helden die echter niet worden geroemd...

"De Kom has been proclaimed to be a “Surinamese freedom fighter and Dutch resistance hero” and is one of many who actively joined the resistance when the Dutch capitulated to Nazi Germany in 1939 (NDP, 2011). Despite his status in Suriname and in the Netherlands, having a statue in Amsterdam, I could not remember having heard his name during my classes on World War II at high school. This made me wonder whether he was one of only few Surinamese who joined the resistance, or part of a larger group. And in either case, why have his contributions to Dutch history not been sufficiently acknowledged? Therefore the research carried out for this paper was at first aimed at finding out what it was like living as a Surinamese in the Netherlands during the war...Finding out there was a very different attitude towards the Dutch and adifference in identity among Surinamese at that time, it made me question whether this submissive identity played a role in their decision to join the resistance. Thus this paper looks at what consequences being a Surinamese during World War II would have for a person’s living conditions (physical) and from a mental health perspective (psychological, identity formation)".

Dit was mijn steentje tot (academisch) bijdragen voor nu. Hopelijk blijft het niet hierbij!

Odi odi,