Monday, July 6, 2015

Sranan tongo


De Surinaamse taal leren staat in between mijn bucketlist van vreemde talen die ik wil kunnen meesteren, zoals het Arabisch en Koreaans. Het vervelende is dat er niet heel veel lesmateriaal te vinden is om dit te kunnen afstrepen. Ik vind het altijd vrij frappant wanneer Nederlandse medelanders zo onder de indruk zijn van ABN sprekende Surinamers. Niet alleen is Nederlands de officiële taal in Neerland ’s voormalige kolonie—Remember when slaven en nageslacht hun hele cultuur moesten vergeten omdat de Nederlandse cultuur alleen acceptabel was?—er is volgens Wikipedia zelfs een Surinaams-Nederlands dialect. Ik vraag mij af of de woorden cellulair en soft worden toegerekend hieraan. Overigens ben ik ervan overtuigt dat er meer bigi smas rondlopen die correcter Nederlands weten te spreken en spellen dan het aantal jongeren in any provincie.

Wanneer ik mijn dagelijkse telefoongesprekken houd met mijn mams en dit toevallig mocht plaatsvinden op een moment dat ik mij buitenshuis begeef, mag het weleens voorkomen dat ik word aangekeken met verbazing door mede-Surinamers. Van (gedeeltelijk) creoolse afkomst welteverstaan. Waarom? Omdat het blijkbaar naar hun ervaring niet vaak of nooit voorkomt dat zij een jongedame aantreffen met een Aziatisch-ish uiterlijk, die allerlei Sranan woorden achter mekaar ratelt in een gesprek. Vrij opmerkelijk eigenlijk, to say the least, gezien ik eigenlijk vaak genoeg Surinaamse Chinezen (de zogeheten omus) tegenkom die een vloeiender en grammaticaal correcter verhaal eruit weten te krijgen dan ik. Maar ik vat het altijd als een compliment op, want het geeft mij aan dat ik toch iets geschoolder ben in het 'negerengels' dan ik had gedacht. Mijn moeder verstaat in elk geval al mijn pogingen tot het spreken van de Surinaamse taal, en is niet bang om mij te corrigeren waar nodig. Ook versta ik de basics eigenlijk wel. Wanneer het op de spelling aankomt echter loop ik helemaal vast.


Mijn moeder en/of tantes zijn niet bepaald de meest behulpzame wanneer het gaat over vertalen on the spot. Vraag ze eens een odo die zij weleens laten vallen, letterlijk te vertalen. “Eh… Is het niet? Volgens mij… Meisje ik weet het niet hoor, vraag (insert naam van een oom)!” En dus word ik overgelaten aan het Internet als eerste plaats van verkenning. Er zullen heus genoeg boeken te vinden zijn over de taal, maar ik heb nog niet getracht deze op te sporen. Ik heb in elk geval al geleerd dat de ‘oe’ spelling i.p.v. ‘u’ als foutief wordt gerekend! Dat vind ik nou jammer, ik was net zo gehecht aan het spellen met ‘oe’ (e.g. droengoe > drungu / loekoe > luku). En in de tussentijd vind ik het heerlijk om rond te neuzen op de Languages of Suriname website, ondanks het feit dat ik niet alle woorden hierop kan vinden.

Odi odi,

Sefanja Rubina

Foto van boekenroute.nl

p.s. Een beknopt verslag over de Keti Koti viering komt er nog aan!